Finance

Ondersteuning op diverse gebieden, zoals:

  • bij contacten met potentiële financiers en overige instanties
  • het zoeken naar alternatieve oplossingen voor financieringsbehoeften (crowdfunding)

Consultancy

Ondersteuning bij:

  • opstellen van ondernemings- en financieringsplannen
  • bijzonder beheer situaties

Focus ligt voornamelijk op bedrijfsmatige omgevingen, zoals starters en MKB ondernemingen.

Interim

  • tijdelijke opdrachten op zakelijke afdelingen van financiële instellingen, inzet gericht op kennisintensieve praktijkfuncties

Financieringsspecialisme van zakelijke en bijzonder beheerklanten.